You are here

Seksualno i reproduktivno zdravlje je važno javnozdravstveno pitanje u toku epidemija, a sigurna trudnoća i porođaj zavise od funkcionasanja zdravstvenog sistema i striktnog pridržavanja mera predostrožnosti.

Kako izbijanje epidemije infekcije koronavirusom KOVID-19 izazva posebnu zabrinutost kod trudnica, Populacioni fond Ujedinjenih nacija, UNFPA, želi da podeli sintezu ograničenih dokaza o rizicima za ovu grupu, kao i preporučene preventivne i terapijske mere.

Do danas ne postoje naučni dokazi o povećanoj osetljivosti trudnica na COVID-19. Međutim, trudnoća donosi fiziološke promene koje bi neke trudnice mogle učiniti osetljivijim na virusne respiratorne infekcije. Trudnice sa respiratornim bolestima moraju se tretirati kao najveći prioritet zbog povećanog rizika od štetnih ishoda.

Trudnice bi trebale da preduzimaju iste preventivne mere koje se preporučuju svim odraslim osobama, kao što su izbegavanje bliskog kontakta sa svima koji kašlju i kijaju, često pranje ruku sapunom i vodom ili gelom na bazi alkohola, prekrivanje usta i nosa maramicom ili laktom prilikom kašljanja i kijanja i temeljno kuvanje mesa i jaja. Sve preporučene mere dostupne su na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, SZO.

U ovom trenutku još uvek ne postoji vakcina niti lek za izlečenje infekcije izazvane virusom KOVID-19, ali se preporučuje simptomatska terapija. Lečenje trudnica kod kojih postoji sumnja ili kod kojih je potvrdjena infekcija virusom KOVID-19 trebalo bi da bude sprovedeno terapijom koju preporučuje SZO za odrasle pacijente, uz obaveznu konsultaciju sa ginekologom.

Dojilje ne bi trebale da budu odvojene od svoje novorođenčadi, jer ne postoje dokazi koji pokazuju  da se respiratorni virusi mogu preneti putem majčinog mleka, navodi UNICEF. Majka može nastaviti sa dojenjem sve dok se primenjuju neophodne mere predostrožnosti:

  • Majke koje pokazuju simptome, ali se osećaju dovoljno dobro da doje, treba da nose masku u blizini deteta (uključujući i tokom dojenja), da peru ruke pre i posle kontakta sa detetom (uključujući dojenje) i da redovno čiste / dezinfikuju kontaminirane površine;
  • Ako je majka previše bolesna da bi mogla da doji, trebalo bi je podstaći da izmlaza mleko koje se posle može davati detetu čistom šoljicom i / ili kašičicom - uz obavezno nošenje maske, pranje ruku pre i posle kontakta sa detetom i uz pažljivo čišćenje ili dezinfekciju kontaminiranih površina.

Podrška mentalnom zdravlju i pružanje psihosocijalne podrške pogođenim pojedincima, porodicama, zajednicama i zdravstvenim radnicima je veoma važan deo odgovora.

UNFPA u okviru UN tima, saradjuje sa svim partnerima, Vladom i pogođenim zajednicama na prevenciji i  odgovoru na epidemiju, trudeći se da se zdavstvene potrebe i zaštita najosetljivijih grupa stanovništva, naročito žena i devojčica, budu prioritet zajedničkih napora.