Najskorije
Publication
„Nikad nemoj da joj govoriš da bi trebalo ili ne bi trebalo nešto da radi zato što je devojčica. „Zato što si žensko” nije razlog ni za šta. Nikad.” Draga Idžeavele, ili feministički manifest u petnaest predloga – Čimamanda Ngozi Adiči      
Vesti
Oko 8 posto ljudi u Srbiji ima neku vrstu invaliditeta- to je skoro 600 hiljada ljudi, od kojih su većina žene. Pored toga, one se suočavaju sa jedinstvenim izazovima kada su im potrebne informacije i usluge u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima kao i sprečavanju i odgovoru na rodno zasnovano nasilje. Pandemija Kovid 19 donela je nove izazove : žene i mladi ljudi sa invaliditetom imaju tri puta ve...
Vesti
Uprkos globalnoj krizi Kovida 19, vlade nastavljaju da podržavaju mere koje promovišu zdravlje i prava žena i devojčica, godinu dana nakon istorijskog samita   Dok pandemija Kovida 19 nastavlja da utiče na zdravlje i ek...