Najskorije
Vesti
Dok se svet bliži obeležavanju Međunarodnog dana žena, prava žena nazaduju. Svi plaćamo cenu. Krize poslednjih godina pokazale su da je žensko liderstvo važnije nego ikada. Žene su se herojski suočile sa pandemijom CO...
Publication
Ovaj izveštaj su objavili Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Univerzitetski koledž u Londonu. Jedna od anketa korišćenih u svrhu izrade ovog izveštaja podržana je u okviru regionalnog projekta UNFPA CISPop “Bolji podaci za bolje politike”.
Vesti
BEOGRAD, 28. januar 2022. – Pružanje konkretne podrške starijim ljudima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, kao što je kupovina namirnica, od suštinskog je značaja za smanjenje usamljenosti, pokazalo je novo istraživa...