Najskorije
„Tvoje telo je tvoje! I na netu i u stvarnom svetu!”
Press Release
Beograd, 17. novembra 2022. godine – Danas je u Beogradu održana konferencija kojom je zvanično započela kampanja “bodyright” koju je, po ugledu na globalnu kampanju, inicirao Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), a koja se u Srbiji sprovodi u saradnji sa kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pod sloganom „Tvoje telo je tvoje! I na netu i u stvarnom svetu!”
Woman
Кампања
Internet može biti mesto mržnje i nasilja, posebno prema devojkama, ženama, rasnim i etničkim manjinama, LGBTIQ+ i drugim marginalizovanim grupama.
Pojmovnik o rodno zasnovanom nasilju posredstvom tehnologije
Publication
Rodno zasnovano nasilje počinjeno posredstvom tehnologije (engl. technology- facilitated gender-based violence, skr. TFGBV) pojava je relativno novijeg datuma, koja je pre trideset godina bila gotovo nezamisliva. Kako su informaciono- komunikacione tehnologije postajale sve zastupljenije u našim svakodnevnim životima, do te mere da je sada već teško zamisliti najobičniji dan bez interneta, laptopa, pametnog telefona...