You are here

O nama

UNFPA, Populacioni fond Ujedinjenih nacija, proširuje mogućnosti žena i mladih da vode zdrav i produktivan život.

UNFPA je vodeća agencija Ujedinjenih nacija koja radi na kreiranju sveta u kome je:

• svaka trudnoća željena

• svaki porođaj siguran

• potencijal svake mlade osobe ispunjen

I vidimo pravi napredak. Od kako je UNFPA počeo da radi u regionu, prepolovljeni su broj i stopa smrtnosti žena koje umiru od komplikacija u toku trudnoće ili porođaja. Žene mogu bolje da planiraju kada će imati decu - i koliko. Mladi su povezani i osnaženi više nego ikada ranije.

Ali nisu svi imali jednaku korist od ovog napretka. Mlade žene i muškarci često se suočavaju sa poteškoćama u pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Još uvek postoje ozbiljne barijere za siromašne žene, migrante, etničke manjine i one koji žive u ruralnim područjima. Mladi, često nepripremljeni, suočavaju sa teškoćama u pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Potrebno je uložiti više napora da se obezbedi da svaki pojedinac može da uživa svoja osnovna ljudska prava, uključujući i prava vezana za najintimnije i najosnovnije delove života.

 A s obzirom da su mnoga društva suočena sa starenjem stanovništva, migracijama, a negde i sa opadanjem broja stanovnika, potrebno je usvojiti i nove politike koje će osnažiti ljudski kapital putem ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i prilike za zapošljavanje. 

Kancelarija UNFPA u Srbiji otvorena je 2006. godine od kada aktivno radi na promovisanju reproduktivnog zdravlja i prava, podržavajući politike i programe za mlade, pružajući podatke u vezi sa populacionom dinamikom, i pomažući programe koji promovišu rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Aktivnosti se sprovode u saradnji sa relevantnim vladinim institucijama, profesionalnim udruženjima i obrazovnim ustanovama, kao i sa drugim UN agencijama i organizacijama civilnog društva.