You are here

Kampanje

Kampanja

novi copyright za ljudsko telo

Internet može biti mesto mržnje i nasilja, posebno prema devojkama, ženama, rasnim i etničkim manjinama, LGBTIQ+ i drugim marginalizovanim grupama.

Опширније

Кампања

Kovid-19

Pandemija Kovid-19 je ugrozila javno-zdravstvene sisteme, i uslovila je Vlade širom sveta da uvedu do sada neviđene mere, uključujući  zabranu kretanja i naredbe o ostajanju kod...

Опширније