You are here

Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu.

Internet može biti mesto mržnje i nasilja, posebno prema devojkama, ženama, rasnim i etničkim manjinama, LGBTIQ+ i drugim marginalizovanim grupama.  

Digitalno nasilje ima mnogo oblika, i uključuje, između ostalog  zlostavljanje posredstvom vizuelnog sadržaja (kao što je takozvana “osvetnička pornografija”, iako ovaj treba termin treba izbegavati jer  implicira  da je žrtva zaslužila nasilje i da je pristala na kreiranje pornografije), zlostavljački seksting (često praćen slanjem i neželjenih fotografija polnih organa - dik pik) ili perverznjačko fotografisanje (odnosno fotografisanje devojaka i žena na javnim mestima bez njihove dozvole).

Digitalno nasilje je rasprostranjeno, trajno i sveprisutno. Povređuje  privatnost, dostojanstvo, telesnu autonomiju i druga prava osobe koja mu je izložena.
Nemoj se zavaravati da digitalno nasilje nije stvarno: iako se  vrši u digitalnom svetu - strah, anksioznost, gubitak samopouzdanja i osećaj nemoći su veoma stvarni i trajni.
Mizoginija i nasilje na internetu su široko rasprostranjeni oblici kršenja ljudskih prava. Ipak, u ovom trenutku, čini se da se veća pažnja pridaje zaštiti autorskih prava nego ljudskih prava u digitalnom prostoru. 

Osobe koje krše autorska prava bivaju kažnjene u skladu sa zakonom,  a sadržaj koji su zloupotrebile  se brzo uklanjanja  sa digitalnih platformi, dok se osobe koje su preživele digitalno nasilje suočavaju sa brojnim preprekama da ostvare svoja puna prava.

Zbog toga je UNFPA pokrenuo bodyright, potpuno novi copyright za ljudsko telo. 
bodyright zahteva da se slikama naših tela pruži  poštovanje i zaštita na internetu, na isti način na koji se  se daje muzici, filmu, pa čak i korporativnim logotipima.

Nacionalnu kampanju bodyright u Srbiji sprovode Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Populacioni fond Ujedinjenih nacija.

 

      

Zahtevaj promenu

Digitalno nasilje je kršenje ljudskih prava.

Pozivamo kreatore/ke politika, tehnološke kompanije i društvene mreže da zlostavljanje posredstvom fotografija, umanjivanje vrednosti ljudskih bića i onlajn mizoginiju shvate jednako ozbiljno kao i kršenje autorskih prava. 

Potpiši peticiju i budi deo pokreta koji radi na sprečavanju digitalnog nasilja.

Pridruži se bodyright pokretu: dodaj simbol  na svoju fotografiju i zahtevaj zaštitu svoje privatnosti i telesne autonomije u digitalnom prostoru.

Nalepi simbol , srce kampanje, na svoje telo u fotografijama.

Postoji više načina da to uradiš:

    

 Otvori Instagram Story i dodaj željenu fotografiju

 Izaberi GIF opciju Pretraži „bodyright“ i odaberi nalepnicu po izboru

 Snimi ekran ili sačuvaj sliku na svom telefonu

 

Počinioci digitalnog nasilja koriste tehnologiju protiv svojih žrtava.
Devojkama i ženama čije su slike i snimci  zloupotrebljeni žele da poruče da nemaju kontrolu nad svojim telima na internetu.

Naša je poruka drugačija.  Poniženje i zlostavljanje tela u digitalnom prostoru je čin nasilja koji se mora okončati.

Pridruži se drugima koji se, polažući pravo na telesnu autonomiju, zalažu za svet – i virtuelan i stvaran – gde žene i devojke žive slobodno.
Jer kada je u pitanju digitalno nasilje, virtuelno je stvarno.