You are here

Da li ste znali? Pandemije drugačije pogađaju žene i muškarce.

Zajedno sa IFMSA-Serbia, danas vam donosimo #MladiProtivCOVID19​ epizodu 6 u kojoj ćete saznati na koje sve načine možete promovisati rodnu ravnopravnost u svom okruženju.

A ukoliko želite da snimite svoju epizodu, pogledajte savete na https://prez.is/youthagainstcovid19-t...​

#YouthAgainstCOVID19