You are here

Zdravstveni sektor često je prva i jedina instanca kojoj se žene izložene rodno zasnovanom nasilju obraćaju, zbog čega su zdravstveni radnici/ce, u okviru svoje profesionalne delatnosti, u obavezi da doprinesu prevenciji, ranom otkrivanju, dokumentovanju i prijavljivanju nasilja nad ženama.

Ponuđeni program namenjen je unapređenju odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje i rezultat je saradnje i partnerstva Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (United Nations Population Fund – UNFPA), Evropske mreže žena protiv nasilja (Women Against Violence Europe – WAVE) i Centra za promociju zdravlja žena (CPZŽ), čiji je zajednički cilj da se daju smernice koje će obezbediti održiva rešenja u poboljšanju odgovora zdravstvenog sistema u okviru ovog problema. Cilj smernica je unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika/ca u Srbiji, koji neposredno pružaju zdravstvene usluge, ali i rukovodstava zdravstvenih usluga od čije dobre i usklađene saradnje zavisi unapređenje i poboljšanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje.

Reagovanjem i prepoznavanjem žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje, zdravstveni radnici/ce i ceo zdravstveni sistem u poziciji su da učine iskorak u svom profesionalnom pristupu i aktivno utiču, zajedno sa ostalim činiocima u zajednici, da se nasilje smanji, prevenira, sankcioniše i prestane.