You are here

Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNFPA), A1 i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije potpisali su Memorandum o razumevanju.

Prepoznajući važnost potrebe da se smanji međugeneracijski jaz u oblasti digitalne pismenosti, Memorandum će podržati zajedničke napore na unapređenju digitalne pismenosti starijih osoba u sistemu ustanova socijalne zaštite za starije osobe.

Nakon tri tutorijala o aplikacijama Facebook, Skype i Viber, kreirana su četiri nova tutorijala koja pokrivaju korišćenje elektronskih servisa za: javnu upravu, zdravstvene usluge, bankarske usluge i korišćenje multimedijalnih sadržaja na Internetu.

Zahvaljujući Memorandumu o razumevanju,  Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji će, zajedno sa svojim partnerima, doprineti dobrobiti starijih osoba u Republici Srbiji.