You are here

Beograd, 1. oktobra 2020. - 2020. godine obeležava se 30 godina postojanja Međunarodnog dana starijih osoba. Ove godine je došlo i do pojave pandemije KOVID-19, koja je izazvala preokret širom sveta i Srbije.

 

Tokom naredne tri decenije, predviđa se da će se broj starijih osoba širom sveta više nego udvostručiti, dostižući više od 1,5 milijardi osoba u 2050. godini i 80% njih će živeti u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Svaka 5. osoba u Srbiji starija je od 65 godina, dok je prosečna starost u 2019. godini bila 43 godine.

 

KOVID-19 je nejednako uticao na starije ljude. Izloženi su povećanom riziku od teške bolesti uzrokovane ovim virusom i oko 95% smrtnih slučajeva je među ljudima starosti 60 i više godina. Stariji ljudi se ne suočavaju samo sa zdravstvenom krizom. Mere socijalnog udaljavanja da bi se sprečilo širenje virusa imale su nesrazmeran uticaj na njihov život i izdržavanje jer su mnogi bili odsečeni od usluga, podrške i negovatelja na koje se oslanjaju.

 

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Crveni krst Srbije organizovali su danas panel diskusiju pod nazivom „Da li je pandemija promenila percepciju starenja?“ pozivajući starije osobe u Srbiji da podele svoja lična iskustva o tome kako je pandemija uticale na njihov život.

 

„Dok odgovaramo na ovu krizu i razvijamo politike za budućnost, moramo slušati starije osobe. Ovakve prilike su toliko dragocene jer možemo da iz prve ruke čujemo šta može i šta treba učiniti bolje da bi se prava i potrebe starijih ljudi u Srbiji stavili u sam centar “- primećuje Džon Kenedi Mosoti, direktor UNFPA za Srbiju.

 

Danica Šmic, Miroslava Matić, dr Radmila Damjanović i dr Milan Zobenica govorili su o volontiranju, digitalnoj pismenosti starijih ljudi, pristupu uslugama i ejdžizmu iz sopstvenog ugla. Tokom izolacije dobili su podršku volontera, ali su se takođe javili da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Primetili su da je važnost korišćenja modernih tehnologija postala vidna tokom pandemije.

 

„Dok se pripremamo za mogući sledeći talas KOVID-a ili bilo koju drugu vanrednu situaciju, važno je naglasiti ogroman doprinos i glasove starijih osoba u našem društvu. Na taj način možemo da nastavimo da menjamo percepciju starenja “- kaže Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

 

Kasnije ovog meseca, UNFPA će objaviti izveštaj o uticaju KOVID-19 na starije osobe u Srbiji. Nalazi izveštaja će informisati planiranje odgovora u daljim fazama epidemije i definisati ključne prioritete i preporuke za podršku starijim građanima u situaciji izbijanja epidemije.

 

Puni snimak dostupan na Facebook stranici UNFPA Srbija.