You are here

Smernice pred Vama namenjene su prvenstveno omladinskim
organizacijama, praktičarima i drugim akterima u polju omladinskog
rada, rada sa mladima i omladinske politike, ali i svim onima koji rade u
zajednici na temi međugeneracijske saradnje ili rade odvojeno sa grupama
mladih i starijih. Cilj smernica jeste da pruže osnovne informacije koje se tiču
ove teme, skrenu pažnju na potencijalne izazove, ali i istaknu potencijale i
benefite međugeneracijske saradnje.

Smernice su jedan od rezultata projekta SOFA – Solidarity First Aid, koji je
sproveo Beogradski centar za ljudska prava uz podršku UNFPA Srbija u toku
2020. godine. Cilj projekta SOFA bio je uspostavljanje održivog, inovativnog
modela međugeneracijske saradnje, podrške i razmene, kao odgovor na
efekte krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Program fokusira potrebe
mladih i starijih ljudi i osnažuje ih pružajući im veštine koje su im potrebne u
doba krize. Učesnici i učesnice bili su podeljeni u SOFA parove koji se sastoje
od jedne mlade i starije osobe, dajući im mogućnost da na mikro nivou
direktno uspostavljaju saradnju, razmene znanja i veštine koje poseduju. Svi
parovi su organizovali akcije u koje su uključili ljude iz svoje zajednice.

Tokom projekta organizovano je oko 20 radionica na temu solidarnosti, ali
i na temu digitalne i medijske pismenosti i mentalnog zdravlja u kriznim
vremenima. Takođe, formirana je mreža mladih i starijih ljudi iz više zajednica
u Srbiji: Novi Sad, Prijepolje, Beograd, Sombor.