You are here

Uprkos globalnoj krizi Kovida 19, vlade nastavljaju da podržavaju mere koje promovišu zdravlje i prava žena i devojčica, godinu dana nakon istorijskog samita

 

Dok pandemija Kovida 19 nastavlja da utiče na zdravlje i ekonomiju u zemljama širom sveta, vlade, nevladine organizacije, međunarodne finansijske institucije i privatni sektor pojačavaju političku, finansijsku i druge vidove podrške za programe koji štite zdravlje i prava žena i devojčica u zemljama u razvoju.

 

Pre godinu dana, na značajnom Samitu u Najrobiju o ICPD25, svet se okupio da se posveti okončanju maternalne smrtnosti, nezadovoljene potrebe za kontracepcijom i rodno zasnovanog nasilja i štetnih praksi poput dečjih brakova i sakaćenja ženskih genitalija do 2030. godine. Na tom samitu, više od 8000 delegata iz 170 zemalja preuzelo je 1.250 finansijskih i drugih obaveza u znak podrške seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

 

Danas UNFPA, agencija Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, izveštava da vlade glavnih donatora već u značajnoj meri isporučuju iznos koji su obećale u Najrobiju. A neki čak nadmašuju ono što su obećavali, pokazujući svoju nepokolebljivu posvećenost pravima žena i devojčica u vreme kada je to najpotrebnije.

 

„Obaveze preuzete u Nairobiju sada su važnije nego ikad ranije. Daleko od toga da je umanjio našu ambiciju, Kovid 19 nam je samo izoštrio fokus i odlučnost “, kaže izvršna direktorka UNFPA, dr Natalia Kanem. „Drago mi je kada vidim da mnogo partnera iz vlade, privatnog sektora i civilnog društva preduzima hrabre korake da održi naše kolektivne napore i ispuni naša obećanja ženama i devojkama. Dokle god stojimo zajedno, pobedićemo “.

 

Civilno društvo, privatni sektor, akademska zajednica i mnogi drugi okupili su se na do sada neviđenom nivou, obećavajući preko 8 milijardi dolara kako bi se osugurale tri nule do 2030: nulta maternalna smrtnost, nulta nezadovoljena potreba za planiranjem porodice i nulto rodno zasnovano nasilje i štetne prakse. Neke od glavnih mera na koje su se vlade obavezale su:

 

  • 425 miliona GBP (približno 552 miliona USD) iz Ujedinjenog Kraljevstva za UNFPA za povećanje zaliha kontraceptiva
  • Preko 11 milijardi NOK (približno 1,2 milijarde USD) iz Norveške za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u razvojnim i humanitarnim uslovima između 2019. i 2025. godine
  • 20 miliona EUR (približno 23 miliona USD) iz Nemačke za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, praćeno sa 30 miliona EUR (približno 35 miliona USD) za odgovor UNFPA na pandemiju COVID-19
  • 29 miliona EUR (približno 34 miliona USD) iz EU za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava adolescenata
  • 100 miliona DKK (približno 16 miliona USD) od Danske za UNFPA za seksualno i reproduktivno zdravlje

 

U septembru 2020. godine UNFPA je osnovao Komisiju na visokom nivou (High-Level Commission) kako bi se osiguralo sprovođenje obaveza iz Najrobija, čak i tokom pandemije Kovida 19. Sa predsedavajućim Jakaya Kikwete, bivšim predsednikom Ujedinjene Republike Tanzanije, i Michaëlle Jean, bivšom generalnom guvernerkom Kanade, Komisija će dati preporuke kako bi se ispunilo obećanje iz Najrobija, a to su prava i izbori za sve.

 

„Nikada nećemo izgubiti iz vida svet za koji se borimo - seksualno i reproduktivno zdravlje i prava za sve“, zaključila je dr Kanem.

 

###

 

Delegaciju Republike Srbije na Samitu predvodila je tadašnja ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Pored prof. dr Đukić Dejanović u našoj delegaciji bili su još i narodna poslanica Elvira Kovač, prof. Mirjana Rašević, direktorka Centra za demografska istraživanja, kao i predstavnici Regionalne kancelarije za saradnju mladih, udruženja NVO Atina, Organizacije za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA — VOJVODINA, Asocijacije koordinatora za romska pitanja i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije.

 

Članovi delegacije Republike Srbije doprineli su radu Samita aktivnim učešćem u panelima i prezentacijama na različitim sesijama Samita na temu mogućnosti za značajnije učešće devojaka i žena u  procese donošenja odluka, kako ICPD Program akcije mora poboljšati položaj žena sa invaliditetom i garantovati zaštitu i puno ostvarenje njihovih prava, uloge mladih u stvaranju i održavanju mira, potpune inkluzije marginalizovanih grupa, odgovoru na demografske promene u našem regionu i ulozi parlamenta u osiguravanju prava  izbora za sve.