You are here

Na inicijativu predsednika Republike Srbije i u saradnji sa predsednikom Vlade Republike Srbije, UNDP i UNFPA pokrenuli su nekoliko aktivnosti u cilju boljeg razumevanja aktuelnih demografskih trendova i njihovog uticaja na društveno-ekonomski razvoj Srbije. Jedna od ovih aktivnosti bila je i izrada Nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju, usmerenog na pitanje smanjenja broja stanovništva, kao naglašenog demografskog trenda u Srbiji. Izveštaj pod naslovom ,,Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene” objedinjuje perspektive devet stručnjaka za lokalne politike u različitim oblastima. Po prvi put se izazovi populacione politike pozicioniraju kao razvojni izazov, a izveštaj nudi novu paradigmu politike – onu koja podjednako naglašava kvantitet i kvalitet ljudskih resursa i integriše niz relevantnih oblasti u jednu celinu. Izveštaj je predstavljen uz učešće visokih predstavnika Vlade Republike Srbije 27. maja 2022. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju – Srbija 2022 „Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene“, koji se pokazao kao strateški značajan, zajednička je inicijativa Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) tokom proteklih šest godina. Pojedinačni nacrti poglavlja su predstavljeni i razmotreni sa nacionalnim partnerima u okviru šest radionica organizovanih pod pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku UNDP i UNFPA. Povratne informacije sa nacionalnih konsultacija ukazale su na podršku i interesovanje nosilaca javnih funkcija i drugih partnera da zajednički učestvuju u razvoju novih rešenja i kreiranju inovativnih odgovora na ova važna pitanja. Imajući u vidu aktuelnost pitanja ljudskog razvoja na celokupno društvo, Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju je omogućio UNFPA da uči iz ovog primera i bude podrška drugim delovima regiona i sveta koji se bave istim pitanjem.

Izveštaj je rezultat zajedničkog rada devet stručnjaka za nacionalnu politiku, uz doprinos svetski poznatog demografa Volfganga Luca. Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju nudi nove perspektive i predlaže nove pristupe u demografskoj politici. Pored pronatalitetskih mera, izveštaj predlaže i druge politike, relevantne za jačanje ljudskog kapitala i prilagođavanje manje naseljenom i starijem, ali i obrazovanijem i produktivnijem društvu. Izveštaj pruža i smernice iz niza oblasti i predstavlja potencijalne odgovore u sferi podrške porodici, tržišta rada, migracija, obrazovanja, zdravlja i starenja, kao i urbanog razvoja, životne sredine i klimatskih promena. Predstavljanje izveštaja je bila prilika da se pruži široka vidljivost temi ljudskog razvoja i novim mogućnostima za sagledavanje populacionih promena u budućnosti.

UNFPA ostaje vodeća agencija UN-a posvećena podršci Republici Srbiji u naporima da prepozna demografske promene kao prioritet i pokrene nove diskusije na ovu temu. Ovde možete da pročitate određeno poglavlje ili da preuzmete Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju: https://hdr.undp.org.rs/