News

Samit u Najrobiju završen sa jasnim obećanjem da se transformišu životi žena i devojčica

14 November 2019

Najrobi, Kenija- Sinoć je u glavnom gradu Kenije, zavšen Samit globalnog nivoa  na kome su se relevatni  partneri obavezali da će do 2030 godine iskoreniti maternalnu smrtnost, nezadovoljenu potrebu za planiranjem porodice, kao i rodno zasnovano nasilje i štetne prakse prema ženama i devojčicama.

 

„Samit u Najrobiju pokazao je  obnovljenu viziju, i motivisanu zajednicu koja želi da deluje i menja trenutno stanje. Zajedno možemo da narednih deset godina načinimo decenijom rezultata za žene i devojčice, zadržavajući njihova prava i izbore u središtu svega što radimo “, rekla je izvršna direktorka Populacionog fonda UN (UNFPA), dr Natalija Kanem.

 

Na Samitu, koji su u partnerstvu organizovale vlade Kenije i Danske i Populacioni fond Ujedinjenih Nacija,  UNFPA, agencija za seksualno i reproduktivno zdravlje Ujedinjenih nacija, prikupljeno je više od 1,200 obećanja iz čitavog sveta, kao i obećanje obezbeđivanja  značajnih finansijskih sredstava  u  milijardama dolara od partnera iz javnog i privatnog sektora. Samit je takođe omogućio da šefovi država i donosioci odluka javno predstave svoje ciljeve i planirane aktivnosti, kao i da direktno čuju  mišljenja i predloge predstavnika civilnog društva, posebno osetljivih grupa i mladih ljudi, o tome kako da ostvare prava i zdravlje za sve.

 


Minister Djukic Dejanovic delivering state commitments in Nairobi

Delegaciju Republike Srbije na Samitu predvodila je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavica Đukić Dejanović. „U skladu sa Nacionalnim programom za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, Strategijom podsticanja rađanja i Nacionalnom strategijom za mlade, Vlada Republike Srbije će nastaviti rad na poboljšanju uslova za planiranje porodice,“ rekla je ministarka u obraćanju prvog dana Samita i dodala da edukacija o reproduktivnom zdravlju mora biti dostupna svima bez izuzetka.

 

Pored prof. dr Đukić Dejanović u našoj delegaciji bli su još i narodna poslanica Elvira Kovač, prof. Mirjana Rašević, direktorka Centra za demografska istraživanja, kao i predstavnici Regionalne kancelarije za saradnju mladih, udruženja NVO Atina, Organizacije za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA — VOJVODINA, Asocijacije koordinatora za romska pitanja i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije. Članovi delegacije Republike Srbije doprineli su radu Samita aktivnim učešćem u panelima i prezentacijama na različitim sesijama Samita na temu mogućnosti za značajnije učešće devojaka i žena u  procese donošenja odluka, kako ICPD Program akcije mora poboljšati položaj žena sa invaliditetom i garantovati zaštitu i puno ostvarenje njihovih prava, uloge mladih u stvaranju i održavanju mira, potpune inkluzije marginalizovanih grupa, odgovoru na demografske promene u našem regionu i ulozi parlamenta u osiguravanju prava  izbora za sve.

 

Na Samitu su prikazana istraživanja o finansijskim resursima  potrebnim da bi se  u narednoj deceniji postigla„tri transformativna rezultata“ – iskorenjena maternalna smrtnost, zadovoljena potreba za planiranjem porodice i iskorenjeno rodno zasnovano nasilje i štetne prakse. Ukupni troškovi na globalnom nivou bili bi 264 milijarde dolara, pokazuju analize UNFPA i Univerziteta Džon Hopkins,  u saradnji sa Univerzitetom Viktorija, Univerzitetom Vašington i Avenir Health.

 

„Neće biti ICPD50! Žene i devojke širom sveta čekale su dovoljno dugo da dobiju svoja prava i izbore", rekao je ambasador Ib Petersen, specijalni izaslanik Danske za ICPD25. „Gledajući ka 2030. godini, sada počinje decenija u kojoj ćemo ispuniti obećanja i obaveze koje smo preuzeli u Najrobiju“.

 

Preko 9.500 delegata iz više od 170 zemalja učestvovalo je u ovoj izuzetno inkluzivnoj konferenciji, i svi su se obavezali da ujedinjeno deluju nakon Najrobija za puno ostvarenje ICPD Programa akcije.

 

Na isti način na koji je prva Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju 1994. godine u Kairu bila prekretnica za budućnost žena i devojaka, Samit u Najrobiju ostaće upamćen kao prelomni trenutak koji je pokrenuo društvo, podstakao spašavanje života, osnaživanje miliona žena i devojčica, njihovih porodica i zajednica i omogućavanje državama da iskoriste svoj demografski potencijal za ekonomski rast.