News

Počinjemo 16 dana aktivizma! Predstavljene Standardne operativne procedure za prevenciju i zaštitu lica iz mešovitih migracija od rodno zasnovanog nasilja

25 November 2019

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim povodom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i kancelarija Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji predstavili su Standardne operativne procedure za prevenciju i zaštitu lica iz mešovitih migracija od rodno zasnovanog nasilja.

 

SOP je namenjen svim ustanovama i organizacijama koje su operativne duž rute kretanja migranata, kao i onima koje organizuju zbrinjavanje migranata u Srbiji.

 

„Ovim dokumentom želimo da stvorimo osnovu, ojačamo i omogućimo koordinaciju aktivnosti usmerenih ka žrtvama rodno zasnovanog nasilja među migrantskom populacijom. Procedurama ujedno osiguravamo primenu politike Vlade Republike Srbije, koja se odnosi na nultu toleranciju za svaki oblik nasilja“ - naglasila je gospođa Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela ADRA Srbija, žene i devojčice u prihvatnim centrima navode partnersko nasilje kao jedno od najvećih problema sa kojim se suočavaju. Ipak one o ovome često ćute što zbog uverenja da je to prihvatljivo, što zbog straha od posledica prijavljivanja. 

 

14. novembra završen je Samit u Najrobiju, na kome su se države, uključujući Republiku Srbiju, obavezale na mere koje imaju za cilj iskorenjivanje rodno zasnovanog nasilja i štetnih praksi.