News

Kako do ispunjenja obećanja iz Najrobija

16 December 2019

Beograd, 16. decembar 2019Samit globalnog nivoa  na kome su se relevatni  partneri obavezali da će do 2030 godine iskoreniti maternalnu smrtnost, nezadovoljenu potrebu za planiranjem porodice, kao i rodno zasnovano nasilje i štetne prakse prema ženama i devojčicama završen je 14. novembra u glavnom gradu Kenije, Najrobiju.

 

Samit u Najrobiju organizovan od strane Populacionog fonda UN (UNFPA), Vlade Danske i Kenije, okupio je skoro 10,000 delegata iz preko 170 zemalja i dogodio se 25 godina nakon revolucionarne Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD) u Kairu na kojoj je 179 država jednoglasno pozvalo na osnaživanje  žena i devojčica u svim aspektima njihovih života, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i ostvarivanje reproduktivnih prava, prepoznajući da je to ključ održivog razvoja.

 

Tim povodom, Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) danas je organizovao sastanak sa delegacijom naše zemlje i nacionalnim partnerima na kome se razgovaralo o daljim prioritetima Srbije za sprovođenje ICPD Programa akcije do 2030. godine.

 

Niska stopa upotrebe moderne kontracepcije, skrining i prevencija određenih vrsta kancera, slaba informisanost mladih o zaštiti od neplaniranih trudnoća, polno prenosivih infekcija i HIV-a samo su neki od izazova u oblasti reproduktivnog zdravlja u našoj zemlji. Pored toga, najnovija istraživanja pokazuju da čak 45% anketiranih žena u Srbiji koje su bile u partnerskim odnosima izjavljuju da su doživele nasilje od strane partnera nakon svoje 15. godine života[1].

 

„U skladu sa Nacionalnim programom za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, Strategijom podsticanja rađanja i Nacionalnom strategijom za mlade, Vlada Republike Srbije će nastaviti rad na poboljšanju uslova za planiranje porodice,“ izjavila je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavica Đukić Dejanoviću koja je predvodila delegaciju naše države u Najrobiju. Ona je takođe dodala da edukacija o reproduktivnom zdravlju mora biti dostupna svima bez izuzetka.

 

Pored prof. dr Đukić Dejanović, prisutnima su se obratili i ostali članovi i članice naše delegacije na Samitu- narodna poslanica Elvira Kovač, prof. dr Mirjana Rašević, direktorka Centra za demografska istraživanja, kao i predstavnici Regionalne kancelarije za saradnju mladih, udruženja NVO Atina, Organizacije za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA — VOJVODINA i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije - Đuro Blanuša, Zorana Parezanović, Svjetlana Timotić, Veronika Mitro i Aleksandra Sremčev, koji su zaključili da zajedno moramo uraditi više kako bi se obećanje iz Najrobija ostvarilo u Srbiji.

 

Prikupili smo više od 1,200 obećanja iz čitavog sveta, kao i obećanje obezbeđivanja  značajnih finansijskih sredstava  u  milijardama dolara od partnera iz javnog i privatnog sektora. Zajedno možemo da narednih deset godina načinimo decenijom rezultata za žene i devojčice, zadržavajući njihova prava i izbore u središtu svega što radimo “- poručila je Alana Armitaž, regionalna direktorka UNFPA. 

 

“Tim UN nastaviće da podržava Srbiju u ispunjenju obećanja iz Najrobija i ICPD zaveta, kao i u odgovoru na demografske izazove. Hajde da okončamo maternalnu smrtnost, nezadovoljenu potrebu za kontracepcijom, rodno zasnovano nasilje i štetne prakse prema ženama i devojčicama u Srbiji do 2030. Državi su potrebni jaki i energični mladi kako bi se ostvario pun socijalni i ekonomski potencijal i ispunila obećanja iz Agende 2030 za održivi razvoj“- dodala je Franosa Žakob, stalna koordinatroka UN u Srbiji.

 

 

Ovim događajem UNFPA je ujedno obeležio 50. godišnjicu rada od uspostavljanja Fonda 1969. Godine.

 

 

[1] OEBS (2019). Anketa o nasilju nad ženama koju je sproveo OEBS, Dobrobit i bezbednost žena. https://www.osce.org/sr/secretariat/419756?download=true